2010 i 2011

Roedd 2010 yn flwyddyn brysur iawn a dyna yn rhannol pam fod y blog yma wedi bod yn dawel dros y flwyddyn diwethaf i gymharu a blynyddoedd a fu. Awgryma prysurdeb fod llawer gyda chi i’w rannu o bosib. Ond o fy mhrofiad i mae prysurdeb yn golygu nad ydych chi’n cael amser i feddwl yn ôl a rhannu am y gwahanol bethau ‘dy chi wedi bod yn gwneud a’r bobl ddifyr ‘dy chi wedi ymwneud a nhw.

Mae’n siŵr mae prif ddatblygiad 2010 i mi oedd gorffen fy nghyfnod yn hyfforddi fel Gweinidog yn Penuel Bangor a cael fy ngalw i gario mlaen gyda fy hyfforddiant yng Nghaersalem Caernarfon. Wnes i ddysgu llawer ym Mangor gyda Olaf Davies ond rhywsut roedd symud i Gaernarfon yn ddatblygiad naturiol oedd yn fy rhyddhau i ddilyn fy ngweledigaeth fy hun. Er dwi’n falch iawn fod yr Eglwys ym Mangor wedi bod yn gefn ac yn gefnogaeth mawr ar ddechrau’r hyfforddiant ac fe ddysgais i lawer yno. Ond dwi wedi teimlo a phrofi mae yng Nghaernarfon mae Duw isho mi weithio am y cyfnod nesaf yma os nad am gyfnod estynedig hyd yn oed.

Prif gysgod fy mywyd yn 2010 oedd y ddoethuriaeth. Flwyddyn yn ôl roedd gen i dair pennod allan o bump wedi sgwennu. Bellach mae pob pennod wedi ei ysgrifennu a phedwar pennod allan o bump wedi eu golygu. Felly mae gen i un pennod ar ôl i’w golygu ac yna’r casgliad i’w ysgrifennu wedyn gallaf gyflwyno’r traethawd. Mae’n rhaid i mi gydnabod fod fy nisgyblaeth wrth weithio ar y ddoethuriaeth wedi bod yn llac ar adegau yn ystod 2010. Nid oherwydd mod i wedi bod yn diogi cofiwch, ond oherwydd fod gwaith a phrosiectau eraill yn cynnig eu hunain yn llawer mwy apelgar fel modd i mi lenwi fy rhaglen waith. Rwy’n gobeithio, ac mae’n rhaid i mi, gyflwyno’r traethawd ymhen rhai wythnosau yn awr.

Dydw i heb wneud gymaint o waith dylunio dros y flwyddyn diwethaf yn bennaf oherwydd fod fy wythnos i’n llawn dop rhwng y ddoethuriaeth a’r gwaith yn yr Eglwys. Ond un prosiect sy’n pontio fy niddordeb creadigol gyda fy ngalwad i fel Gweinidog yw Torri Syched. Prosiect dwi’n falch iawn ein bod ni wedi cychwyn yn 2010. Cyfres o ffilmiau byr yn cyflwyno’r ffydd – mae un ffilm wedi ei lansio eisoes fan yma. Ac fe wnaethom ni ffilmio dau arall nol ym mis Tachwedd – gobeithio bydda nhw’n cael eu lansio dros yr wythnosau nesaf.

O ran ymgyrchu iaith, yr ymgyrch am Goleg Ffederal Cymraeg gymerodd y rhan fwyaf o’m hamser i yn 2010 ac rwy’n eithriadol o falch fod y frwydr yma wedi ei hennill. Dwi’n siomedig braidd fod Merfyn Jones wedi ei benodi fel Cadeirydd cyntaf, mae’n benodiad ceidwadol iawn ac fe allai ffrwyno y datblygiadau posib. Ond dyna ni – mae’r ddadl fawr wedi ei hennill bellach.

Gobeithion am 2011: Gorffen y PhD asap! Bod yr Ysbryd Glan yn arwain y gwaith yn yr Eglwys yng Nghaersalem. Fod cyfleon yn agor i ddatblygu prosiect Torri Syched a/neu phrosiectau o’r fath sy’n pontio fy niddordeb creadigol a fy ffydd. Ar hyn o bryd dwi’n meddwl fod gormod ar fy mhlât i rhwng popeth. Ar ôl i mi orffen y PhD bydd pethau’n gwella gobeithio, os ddim yna gobeithio y bydd 2011 yn flwyddyn lle fydda i’n medru gweld beth sy’n flaenoriaeth neu fe fydda i’n llosgi allan wrth gario mlaen yn trio gwneud popeth…

Blwyddyn newydd dda!

2 thoughts on “2010 i 2011

 1. Ifan Morgan Jones

  Hoffi’r hwdi – ydi o’n bosib ei phrynu?

  Dw i ddim yn cefnogi’r naill ymgyrch na’r llall wrth gwrs.

  Pob lwc yng Nghaernarfon – pobol hyfryd.

 2. rhysllwyd Post author

  Haia Ifan – tydy’r hwdi ddim yn bodoli go-iawn yn anffodus – roedd creu’r dyluniad jest yn ffordd greadigol/di-niwed o fynegi fy marn am yr ymgyrch swyddogol.

  Diolch hefyd am yr hei lwc – wrth fy modd yma yn barod – yn bennaf oherwydd y bobl.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *