Ffilm

Dwi’n gynhyrchydd ffilmiau amgen. Dwi’n saethu gyda Canon 7D yn defnyddio amrediad o lenses ac yn golygu ar Final Cut Pro. Cysylltwch er mwyn cael dyfynbris am y gwasanaeth o greu ffilm fer i’ch mudiad, cwmni, eglwys ayyb… Mae fy nhelerau yn gystadleuol iawn ac mae modd saernïo prosiect yn seiliedig ar eich cyllideb os yw’n dynn.

Dyma sampl o rai o’r ffilmiau diweddaraf dwi wedi gynhyrchu: