Dr. Tudur

Ces y fraint o ddal Ysgoloriaeth Goffa R. Tudur Jones yn Adran Ddiwinyddiaeth Bangor lle ymchwiliais i fewn i Ddiwinyddiaeth Gyhoeddus Dr. Tudur, yn bennaf ei syniadaeth am Genedlaetholdeb a’i waith gyda Phlaid Cymru. Bu i mi dderbyn gradd PhD am y gwaith ymchwil yn Hydref 2011. Rwy’n gobeithio cyhoeddi yr ymchwil rhywdro yn y dyfodol ond yn y cyfamser dyma fywgraffiad byr o R. Tudur Jones a chopi o’r thesis dan drwydded Creative Commons.

Bywgraffiad

Y Thesis